ARHIVA  ANUNŢURI

* 21 mai 2020 - Extras din PO -activități 2-12 iunie

* 28 aprilie 2020 - În atenția elevilor și părinților

* 23 aprilie 2020 - OMEC 4135/21.04.2020

* 22 aprilie 2020 - COMUNICAT

9 aprilie 2020 - Euro 200

- Adresa depunere cereri Euro 200

- Clarificări Euro 200

- Legea 269/2004 cu modif. și completări ulterioare

 

 

- 15 iulie 2019 - Perioada de înscriere pentru clasa a IX-a:

15-18.07.2019 (Program 9-15) Detalii aici

 

-Calendar Bacalaureat 2019

-Ordin privind desfășurarea Examenului Național de Bacalaureat 2019

-Ordin privind desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale

*  31 mai 2019 - Repartizare candidați

                            Proba A - competențe Bac 2019

 

*    6 iunie 2019 - Proba C - competențe Bac 2019

*    3 iunie 2019 - Repartizare candidați Proba D

*    3 iunie 2019 -  În atenția absolvenților

 

15.03.2019 - Repartizarea elevilor la simularea examenului de Bacalaureat

- cls. a XI-a 18,20 martie 2019

- cls. a XII-a 18,20 martie 2019

- cls. a XII-a 21 martie 2019

*Lista funcțiilor ocupate la 31.03.2018

*Raport privind starea și calitatea învățământului - 2017-2018

 Lista proiectelor educative aprobate 2015-2016

* 23 iulie - Anunț promovare

* 20 iulie 2018 - Programare examene -

situații neîncheiate și corigențe

(cls. a IX-a, a X-a, a XI-a)             

 

* 10 iulie 2018

În atenția elevilor care se înscriu în clasa a IX-a

 

*Oferta educațională 2018-2019

*6 iunie 2018 - Anunț pentru elevii claselor a XII-a

     ·23 iulie 2018 – susținere examen pentru elevii cu situație neîncheiată

     ·24 iulie 2018 – susținere examen corigență (matematică)

 

*23 mai 2018 - În atenția elevilor claselor a XII-a

- Odinul 4792/31.08.2017

- Ordinul 4796/31.08.2017

*În atenția elevilor  

 

*25 mai 2018 - Repartizarea elevilor - examen de certificare nivel 4

*Adresa vacantare post

*16 februarie 2018 - Repartizarea candidaților la proba C - evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

* 12 februarie 2018 - Repartizarea candidaților la Proba D - competențe digitale

* 5 februarie 2018 - Repartizarea candidaților la Proba A - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

Programarea examenelor de corigenţe şi situaţii neîncheiate pt. clasele IX-XI, an şcolar 2016-2017:

- 30 august 2017 - situaţii neîncheiate

- 31 august 2017 - corigenţe Matematică

- 1 septembrie 2017 - corigenţe Matematică (cls. IX B, IX E, X C, XI D, XI F, XI G, XI H, XI I - prof. evaluatori Drugă C., Sandu D.)

- 1 septembrie 2017 - corigenţe alte discipline

Relaţii suplimentare la secretariatul şcolii

* 9 iunie 2017 - Proba C competenţe BAC - anunt

* 9 iunie 2017 - Proba C competenţe BAC - repartizare audiţie şi scris

*7 iunie 2017 - Programarea candidatilor pentru Competente digitale

* 1 iunie 2017 - Programarea elevilor - Competenţe lingvistice de comunicare orală în limba română

* 18 mai 2017 - rezultate finale concurs

* 17 mai 2017 - rezultate interviu

* 12 mai 2017 - rezultate concurs

* 5 mai 2017 - rezultat selectie dosare

*14 aprilie 2017 anunţ posturi scoase la concurs

*3 aprilie 2017 rezultate selecţie dosare

*15 martie 2017anununţ concurs post muncitor

-18 iulie 2016 - rezultate concurs administrator, ingrijitor, muncitor

-iulie 2016 Rezultatele etapei de preselecţie

Anunţ concurs post administrator

Anunţ concurs post muncitor

Anunţ concurs post îngrijitor

18 martie 2016 - Rezultate simulare 2016

                              - clasa a XII-a

                              - clasa a XI-a

- 14 martie 2016 - Rezultate concurs post magaziner

- 4 martie 2016 - Rezultate concurs post îngrijitor

- februarie 2016 - Anunţ concurs post magaziner

 - februarie 2016 - Anunţ concurs post îngrijitor

- iunie 2015-Rezultate concurs post secretar şef

- mai 2015 - Anunţ concurs post secretar şef

 

- martie 2014 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei adresează invitaţia de a deveni partenerii săi în promovarea unei anchete europene

privind implementarea competenţelor cheie, coordonată de reţeaua KeyCoNet