ARHIVA  ANUNŢURI

*25 mai 2018 - Repartizarea elevilor - examen de certificare nivel 4

*Adresa vacantare post

*16 februarie 2018 - Repartizarea candidaților la proba C - evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

* 12 februarie 2018 - Repartizarea candidaților la Proba D - competențe digitale

* 5 februarie 2018 - Repartizarea candidaților la Proba A - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

Programarea examenelor de corigenţe şi situaţii neîncheiate pt. clasele IX-XI, an şcolar 2016-2017:

- 30 august 2017 - situaţii neîncheiate

- 31 august 2017 - corigenţe Matematică

- 1 septembrie 2017 - corigenţe Matematică (cls. IX B, IX E, X C, XI D, XI F, XI G, XI H, XI I - prof. evaluatori Drugă C., Sandu D.)

- 1 septembrie 2017 - corigenţe alte discipline

Relaţii suplimentare la secretariatul şcolii

* 9 iunie 2017 - Proba C competenţe BAC - anunt

* 9 iunie 2017 - Proba C competenţe BAC - repartizare audiţie şi scris

*7 iunie 2017 - Programarea candidatilor pentru Competente digitale

* 1 iunie 2017 - Programarea elevilor - Competenţe lingvistice de comunicare orală în limba română

* 18 mai 2017 - rezultate finale concurs

* 17 mai 2017 - rezultate interviu

* 12 mai 2017 - rezultate concurs

* 5 mai 2017 - rezultat selectie dosare

*14 aprilie 2017 anunţ posturi scoase la concurs

*3 aprilie 2017 rezultate selecţie dosare

*15 martie 2017anununţ concurs post muncitor

-18 iulie 2016 - rezultate concurs administrator, ingrijitor, muncitor

-iulie 2016 Rezultatele etapei de preselecţie

Anunţ concurs post administrator

Anunţ concurs post muncitor

Anunţ concurs post îngrijitor

18 martie 2016 - Rezultate simulare 2016

                              - clasa a XII-a

                              - clasa a XI-a

- 14 martie 2016 - Rezultate concurs post magaziner

- 4 martie 2016 - Rezultate concurs post îngrijitor

- februarie 2016 - Anunţ concurs post magaziner

 - februarie 2016 - Anunţ concurs post îngrijitor

- iunie 2015-Rezultate concurs post secretar şef

- mai 2015 - Anunţ concurs post secretar şef

 

- martie 2014 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei adresează invitaţia de a deveni partenerii săi în promovarea unei anchete europene

privind implementarea competenţelor cheie, coordonată de reţeaua KeyCoNet