Skip to main content

Home

Colegiul Economic Buzău oferă elevilor din municipiu şi judeţ accesul în mod egal la educaţie şi instrucţie în scopul atingerii performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi, toleranţi şi responsabili, educaţi în spirit de echipă, care să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabilă la cerinţele pieţei forţei de muncă.

Ce am oferit noi elevilor? Acelaşi tip de educaţie "standard" cu a celorlalte licee, dar am adăugat educaţia europeană. Datorită faptului că am beneficiat de la începutul anilor '90 de parteneriate europene, la nivel de şcoală sau individual, plus valoarea a fost dată de „Proiectul Europa”. Majoritatea profesorilor a înţeles că Europa este un proiect pentru care toată lumea este responsabilă. Tinerii trebuie să fie făcuţi să conştientizeze că Europa este reorganizată ca o entitate culturală deschisă către lume în care cunoştinţele, competenţa tehnologică, cunoaşterea limbilor străine, formarea unei noi mentalităţi, respectarea adevăratelor valori constitue priorităţi ale educaţiei. De aceea profesorii noştri fac apel la conştiinţa elevilor când încearcă să le arate că suntem răspunzători cu toţii pentru construcţia Europei. A-i învăţa această responsabilitate este la fel de important ca şi procesul de predare.

MISIUNEA unităţii şcolare – cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interese reprezentate în şcoală de profesori – elevi – părinţi şi autoritatea locală, agenţi economici şi ONG-uri reprezintă „raţiunea” de a fi, justificarea existenţei şcolii într-un anumit context educaţional şi comunitar, „orientarea” şi asigurarea „consistenţei şi coerenţei” activităţilor desfăşurate în şcoală în jurul unor scopuri şi valori comune ca:

o  Dobândirea de competenţe şi deprinderi:  deprinderi teoretice şi practice/calificări, deprinderi din domeniul tehnologiei informatice, competenţe de comunicare în limbi străine, competenţe sociale, competenţe privind formarea spiritului antrepenorial;

o  Conceperea unui sistem de evaluare adecvat care să asigure măsurarea performanţelor şcolare la standarde europene;

o Atingerea standardelor de performanţă privind componentele activităţii manageriale;

o  Racordarea sistemului de management al resurselor umane la exigenţele învăţământului european;

o  Perfecţionarea personalului didactic prin formarea continuă la nivel regional/national/european;

o   Conducerea operaţională – control – evaluare;

o   Colaborarea cu comunitatea locală şi parteneri regionali/nationali/europeni.

VIZIUNEA Colegiului Economic Buzău este de a deveni un model al formării şi calificării profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene.

Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare îi va obişnui cu munca complementară ce le va aduce o expertiză în plus faţă de colegi şi un capital social de care pot profita în construirea viitoarei cariere şi va  ajuta la dezvoltarea celor opt competenţe cheie pe care sistemele de învăţământ europene le au în vedere în educarea elevilor:

- de comunicare în limba maternă;

- de comunicare în limbi străine;

- folosirea competenţelor digitale;

- competenţe în matematică şi competenţe fundamentale în ştiinţă şi tehnologii;

- competenţe sociale şi civice;

- iniţiativă şi antreprenoriat;

- sensibilitate şi expresie culturală;

- competenţa de a învăţa să înveţi.

 

       DIRECTOR,                                                                                     DIRECTOR ADJUNCT,

PROF. MARIOARA LUNGU                                                                   PROF. MARIA POPA