Skip to main content

Resurse umane

Prof. Marioara Lungu - director                    Prof. Constantin Dinu- director adjunct

 

CADRE DIDACTICE - 60, dintre care:                             ELEVI: 1037

Doctor - 2                                                                  Număr clase:39               

Gradul I - 44                                                                    

Gradul II - 9

Definitivat - 4

Debutant - 1

 

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR - 8

PERSONAL NEDIDACTIC - 11

 

Catedra de limbă şi comunicare
Limba română

Mihaela Păpătoiu - responsabil

Emilia-Elena Bodea (insp. ISJ)
Janina Nedelcu
Cristina Tudorancea

Marius Popa

Alina Preda
 

Limbi străine
Elena Andrei - responsabil

Cătălina Ilie

Adriana Ionescu

Adriana Pietrăreanu
Gabriela Jingan
Ana Maria Pârvan
Dan Stroe

 

Catedra de matematică şi ştiinţele naturii
Matematică

Cristina Drugă - responsabil

Gheorghe Bodea
Gheorghe Dârstaru

Constantin Dinu
Carmen Dragu
Doina Sandu

Iorgu Mînzală (insp. ISJ)
 

Chimie, fizică, biologie
Stancu Luciana

Mărunţiş Carmen

Ecaterina Piciorea
Baciu Alina

 

Catedra Om şi societate
Economie, istorie, geografie, religie

Gina Drăgoiu- responsabil

Carmen Cercel
Lucica Olteanu

Florentina Huiu
Costel Iordăchiţă
Dan Zâmbreanu
Marinela Boaru
Magdalena Popa

Veronica Veveriţă
Ionel Răileanu

Romeo Sandu
Alina Preda
 

 

Educaţie fizică
Ovidiu Comşa
Marin Toma

Catedra de discipline tehnologice (I+II)
Magdalena Ardeleanu - responsabil servicii I
Adina Enuş - responsabil servicii II

Adriana Anton

Neacşa Anghel

Tanţa Anghel

Geta Burducea
Roxana Buie
Paraschiva Căpriţă

Diana Cristea

Irina Costianu
Cecilia Duca

Geanina Dudu
Marioara Lungu (director Colegiul Economic)
Daniela Mihai

Paul Negoiţă (dir. Şc. Postliceală Sanitară)
Camelia Pavel
Maria Popa (dir. adj. Colegiul Economic)
Cătălina Poştovei
Vasilica Purcea

Adriana Surlaru
Mioara Stan
Rodica Stănescu

Florina Stoian (Insp. Şc. Gen. ISJ Buzău)
Cornelia Şerban
Gabriela Şoriga
Gilda Vrânceanu

 

Tehnologia informaţiei

Vasile Ispas
Adelina Dumitrache

Mihaela Badea

 

 

Personal didactic auxiliar
Iuliana Anghel - contabil şef

Daniela Anghel - informatician
Luminiţa Jeleriu - secretar şef
Aurelia Costache - secretar
Viorica Ungureanu - bibliotecar
Carmen Botea - laborant
Luminiţa Nan - laborant

Viorel Iordăchiţă - administrator patrimoniu
 

Personal administrativ
Ştefan Mocanu

Georgeta Ion

Mioara Ilie

Iulia Lăcustă
Gabriela Mihalache
Dorina Pietrăreanu

Manda Zainea
Vasile Oancea
Constantin Bică
Stănel Tănase

 

Personal medical
Alin Clincescu - medic
Florica Diaconu - asistent princ.
Ana-Maria Vişan - asistent princ.