Skip to main content

Resurse materiale ......... imagini

- 20 săli de clasă

- 4 laboratoare de informatică (cu 100 computere, 3 imprimante, o tablă interactivă, 3 videoproiectoare, 3 scanere, conectare la reţeaua Internet prin fibra optică)

- 1 laborator chimie şi fizică (cu aparatură şi instrumente de specialitate, 11 computere, videoproiector şi o tablă interactivă; aici e locul unor experienţe absolut necesare pentru înţelegerea organizării materiei, dar şi locul unde elevii noştri învaţă să facă transferul la proprietăţile chimice ale mărfurilor, cunoştinţe necesare în determinarea calităţii lor.)

- 1 laborator de biologie (cu material didactic modern)

- 1 cabinet pentru studiul calităţii produselor şi serviciilor

- 1 cabinet pentru firme de exerciţiu (cu aparatură necesară funcţionării unei firme de exerciţiu, materiale de birotică,  7 computere, imprimantă)

- 1 cabinet de tehnica vânzării mărfurilor (unde elevii capătă deprinderi de bază pentru viitoarea lor meserie)

- 2 laboratoare de alimentaţie publică (cu aparatură modernă, oferită ca urmare a derulării Programului Phare TVET; în aceste laboratoare elevii învaţă să-şi practice viitoarea meserie; ei pregătesc întotdeauna, sub îndrumarea doamnelor maistre, ceva bun şi dulce.)

- 1  magazin clasă (care funcţionează ca loc de practică pentru elevi - viitori lucrători în comerţ; într-o bună zi îi veţi întâlni la locul lor de muncă, într-un comerţ civilizat, pe aceşti minunaţi tineri, care deocamdată descifrează tainele zeului Mercur.)

- 1 sală de sport (elevii colegiului au la dispoziţie o sală de sport funcţională şi modernă în care pot face gimnastică sau juca baschet sub supravegherea unor profesori minunaţi.  Elevii îşi pot desfăşura orele de educaţie fizică şi pe terenul de sport. Ce poate fi mai minunat decât o oră de handbal pe terenul de sport din curtea şcolii?)

- 1 bibliotecă - 14.400 volume (filosofie, ştiinţe social-politice, economie şi istorie: 2000 volume; ştiinţe exacte, tehnică, geografie: 1700 volume, lingvistică, filologie şi literatură: 10.000 volume; generalităţi, artă, sport, biografii: 700 volume); biblioteca este dotată şi cu 1 computer şi 1 copiator.

- Cabinetul de Integrare Europeană (pentru activităţi educative, utilat cu 2 computere, imprimantă,  TV, video, combină muzicală, colecţie de CD-uri, DVD-uri, casete video şi audio.

Tinerii trebuie să fie modelaţi pentru că Europa se modelează prin eforturile şi cooperarea individuală a tuturor cetăţenilor ei. Tinerii trebuie să fie conştienţi că cetăţenia de european aduce avantaje dar şi îndatoriri.De aceea profesorii trebuie să facă apel la conştiinţa tinerilor când încearcă să arate că suntem răspunzători cu toţii pentru construcţia Europei. A-i învăţa această responsabilitate este la fel de important ca şi procesul de predare.)

- 1 cabinet care facilitează accesul profesorilor la resursele didactice şi informaţionale moderne (6 computere, imprimante, scaner, retroproiector, video-proiectoare, xerox etc.)