Skip to main content

Organizarea internă

Activitatea din Colegiul Economic se focalizează pe următoarele direcţii de acţiune:

* cunoaşterea domeniului de activitate prin diagnoză;

* construirea unui proiect de evoluţie a şcolii pentru rezolvarea problemelor prin prognoză;

* organizarea activităţilor pe baza deciziilor referitoare la soluţionarea problemelor privind viaţa Óntregii şcoli;

* motivarea angajaţilor pentru a se obţine eficienţa activităţii lor;

* controlul prin care rezultatele sunt evaluate şi se stabilesc măsurile de corectare corespunzătoare pentru noul ciclu de activitate.

  Organigrama                    Regulamentul de ordine interioară             Orar an şcolar 2019-2020