Motto: Mă aflu aici ca un ghid, aşa cum ghidul muntelui îi ajută pe cei interesaţi să urce muntele.

   El nu-i poartă în spate pe cei care-l urmează. Fiecare trebuie să facă drumul el însuşi.

                                                                                                                                                               E. Durkheim

 

Programul cabinetului

Prof. psihopedagog Lucia Olteanu

Luni             10-13

Marţi           13-16

Miercuri      13-16

Joi                 14-15      16-17

Vineri           10-13

Caracteristici Obiective Proiecte derulate Proiecte în derulare

          

Dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului, ameliorarea şi înlăturarea aspectelor atitudinale şi psihocomportamentale indezirabile social ce pot apare în procesul educaţional, fac necesară o activitate sistematică de consiliere psihopedagogică.

           Consilierea psihopedagogică este un proces complex ce descrie relaţia interumană de ajutor dintre o persoană specializată, consilierul, şi o altă persoană care solicită asistenţă de specialitate, clientul (Egan, 1990). Relaţia dintre consilier şi persoana consiliată este una de alianţă, de participare şi colaborare reciprocă.

 

       Caracteristici ale consilierii psihopedagogice:

§  vizează persoane normale, ce nu prezintă tulburări psihice sau de personalitate, deficienţe intelectuale sau de altă natură;

§  asistenţa pe care o oferă utilizează un model educaţional şi de dezvoltare şi nu unul clinic şi curativ;

§  este preocupată de prevenirea problemelor ce pot împiedica dezvoltarea şi funcţionarea normală, armonioasă a elevilor;

§  asigură asistenţa individului în explorarea şi înţelegerea propriei identităţi, îl sprijină în dezvoltarea unei strategii de rezolvare a problemelor cu care se poate confruntă individul pe parcursul evoluţiei sale: intervenţie în situaţii de criză, intervenţie ameliorativă, prevenţie, intervenţie formativă şi de dezvoltare;

§  activitatea de consiliere şcolară vine în întâmpinarea nevoilor copilului/adolescentului, de autocunoaştere şi cunoaştere a celorlalţi, de identificare, folosire, înţelegere şi management al emoţiilor, de exprimare personală;

§  relaţia de consiliere transmite adolescentului mesajul că nu e singur, că există cineva dispus să-i acorde timp şi atenţie, fără să-l critice şi fără să-i ţină predici moralizatoare.

         

        În plus, în cadrul procesului de consiliere specialistul asigură:

-       confidenţialitatea, ca o condiţie esenţială a desfăşurării activităţilor de consiliere, astfel încât să i se asigure clientului sentimentul de siguranţă şi confort psihologic;

-       excluderea judecăţilor de valoare;

-       ascultarea activă;

-       suportul afectiv;

-       respectul faţă de consiliat;

-       responsabilizarea  pentru realizarea obiectivelor fixate în comun.         Obiective ale consilierii psihopedagogice:

1. Promovarea sănătăţii şi a stării de bine: functionare optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, psihoemotional si social. Componentele stării de bine sunt:

    Acceptarea de sine: atitudine pozitivă faţă de propria persoana; acceptarea calităţilor şi a defectelor personale; percepţia pozitivă a trecutului şi a viitorului.

    Relaţii pozitive cu ceilalţi: încredere în oameni, sociabil, nevoia de a primi şi de a da afecţiune, atitudine empatică, deschisă şi caldă

    Autonomie: independent, hotărât, rezistă presiunilor de grup, se evaluează pe sine după standarde personale.

   Control: sentiment de competenţă şi control personal asupra sarcinilor, îşi crează oportunităţi pentru valorizarea nevoilor personale, face opţiuni conforme cu valorile proprii.

    Sens şi scop în viaţă: direcţionat de scopuri de durată medie şi lungă, experienţă pozitivă a trecutului, bucuria prezentului şi relevanţa viitorului, convingerea că merită să te implici, curiozitate.

 

2. Dezvoltarea personală: cunoaştere de sine, imagine de sine, capacitate de decizie responsabilă, relaţionare interpersonală armonioasă, controlul stresului, tehnici de învăţare eficientă, atitudini creative, opţiuni vocaţionale realiste.

 

3. Prevenţie: a dispoziţiei afective negative, a neîncrederii în sine, a comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, a dificultăţilor de învăţare, a dezadaptării sociale, a disfuncţiilor psihosomatice, a situaţiilor de criză.