Nu transmiterea de cunostinţe sigure este obiectivul,

ci punerea celor care învaţă în situaţia de a putea aprecia situaţii economice,

de a elabora rezolvări creative ale problemelor şi de a le transpune in realitate“.

Sven Ripsas 1997

 

În contextul economic actual, firma de exerciţiu reprezintă o metodă inovatoare de învăţare, care vine în întâmpinarea cerinţelor în continuă diversificare de pe piaţa muncii, realizînd o abordare transdisciplinară a învăţării.

Conceptul de FIRMĂ DE EXERCIŢIU

o         un loc de învăţare prin simularea unei întreprinderi cu formele de organizare (achiziţii, vânzări, marketing, contabilitate, personal, secretariat) şi procesele corespunzătoare.

o        o componentă a educaţiei profesionale comerciale pentru tineri si adulţi.

o        Istoricul firmei de exerciţiu

ü  Până la sfârşitul secolului al 18-lea.: Exerciţii în cadrul unor birouri de filiale

ü  Secolul al 19-lea.: Filială de exerciţiu în Austria şi Elveţia

ü  Sfârşit de secol 19 – începutul secolului 20: Filială de exerciţiu (birou model) în Austria, Germania, Elveţia şi Norvegia

ü  Începând din 1945: Birou de exerciţiu

ü  Sfârşitul anilor 80, începutul anilor 90: Înfiinţarea primelor firme de exerciţiu în şcoli din Austria

ü  1992/93 şi 1994/1995: Includerea în programa şcolară a şcolilor comerciale şi a academiilor comerciale din Austria

o   în şcoala noastră, prima firmă de exerciţiu a apărut în 2001,şi se numea GARFITTI, avînd ca obiect de activitate Comercializarea galleurilor, la momentul respectiv un produs  de bază în economia Buzăului. Pe parcurs, numărul firmelor a crescut foarte mult, unele dintrele ele fiind preluate ani la rând  de numeroase generaţii de elevi. Activitatea în firmă debutează în clasa a-XI-a, în clasa a-XII-a existînd posibilitatea continuării ei; în prezent, în şcoală există 10 firme de exerciţiu, de regulă câte una în fiecare clasă a-XI-a.

Obiectivele procesului de înţare într-o firmă de exerciţiu:

- transmiterea interdisciplinară, orientată spre acţiune şi probleme

- transmiterea centrată pe elevi a proceselor de decizie economice

- stabilirea de relaţii între întreprinderi şi în interiorul întreprinderii.

Firmele de exerciţiu lucrează:

            - pe piaţa natională a firmelor de exerciţiu cu

            - alte firme de exerciţiu din ţară

            - cu o centrală a firmelor de exerciţiu,

            - pe piaţa internaţională a firmelor de exerciţiu cu firme de exerciţiu din străinătate.

Ce se învaţă în firma de exerciţiu?

 

Calificări-cheie:

         Bucuria de a stabili contacte

         Atitudine sigură

         Acţiune autonomă

         Capacitate de adaptare 

         Bucuria de a lua decizii

         Sentimentul răspunderii

         Inţelegere

         Spirit de echipă

         Grijă, talent de organizare

     Capacitatea de a-şi asuma sarcini

Cunostinţe de specialitate:

Cunoaştere teoretică verificată prin  training on the job

Cunoştinţe metodice:

În calitate de „coîntreprinzător“ să înveţe activităţile întreprinderii, paşii de decizie, ca si paşii de lucru    

Competenţe lingvistice  - îmbunătăţite prin relaţiile de afaceri cu partenerii din ţară şi din străinătate

Orientare spre clienţi

 

 

Competiţiile în care sunt implicate FE:

-Tîrguri ale FE: locale, regionale, naţionale şi internaţionale; şcoala noastră are deja experienţa participării cu rezultate de excepţie la Tîrgurile internaţionale de la Praga:

-2007 (MARELE PREMIU, Premiul I pentru cel mai bun stand, Premiul I pentru cel mai bun manager) FE BON VOYAGE

-2008, Premiul III pentru  cel mai bun stand, FE MACONDO

-2009, Premiul III pentru Materiale promoţionale, FE BON VOYAGE şi

Premiul III pentru cel mai bun stand FE NEW VISION Veneţia, Timişoara, Bucureşti şi sperăm, anul acesta la Plovdiv (Bulgaria).

-          Competiţia Business Plan, în cadrul căreia am obţinut recunoaşteri la nivel regional şi naţional:

2011- menţiune, etapa regională, FE HOT MOTORS

2012- locul III, etapa regională, FE PHOENIX TRAVEL

2013- locul II, etapa regională, FE Albinutza Eco Bz

2015- locul I, etapa regională, menţiune, etapa naţională, FE GREEN LIFE

2016-  locul II, eatpa regională FE FAZMANIA

-          marca de calitate, prin care majoritatea FE din şcoală au obţinut confirmarea calităţii activităţii desfăşurate

-          concursuri internaţionale

* CONTIC, secţiunea FE: THE TRAINING FIRM- YOUR CHANCE”/Concurs "Firma de exerciţiu-şansa ta"

-          concursuri naţionale

* Din virtual în real prin FE

-          proiecte internaţionale