1. LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

2. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

    Formulare tip:

    - Cerere solicitare informaţii

    - Reclamaţie administrativă (1)

    - Reclamaţie administrativă (2)

 3. Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001