"Târgul firmelor de exerciţiu"

- 2000 - prezent

"Business plan"

- 2010 - prezent

"Biblioteca vie" - activitate de consiliere şi orientare profesională, ediţia I (CĂRŢIILE sunt FIINŢE UMANE şi intră într-un dialog personal cu cititorul)

- decembrie 2010 - prezent

"Job Shadow Day"

- 2007 - prezent

Concursul interjudeţean de economie şi economie aplicată "Anghel Rugina"

- 2011-2016

 

Concurs judeţean de creaţie literară "Athenaeum"

- 2010 - 2013

Concurs judeţean de matematică în limba franceză "Math-Moiselle"

- 2011 - 2016

Concurs judeţean de matematică "Boris Capşa"

- 2011- 2016

"Aplicaţii ale matematicii în practică" (sesiune de  referate ştiinţifice ale elevilor) – activitate la nivelul judeţului, sub egida Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, Filiala Rm. Sărat

- 2010 - prezent

                     2009-2010

 

"Târgul firmelor de exerciţiu", ediţia a IX-a - decembrie 2010

 

"Aplicaţii ale matematicii în practică" (sesiune de  referate ştiinţifice ale elevilor, ed. a IV-a) – activitate la nivelul judeţului, sub egida Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, Filiala Rm. Sărat  
* Concurs judeţean de matematică în limba franceză "Math-Moiselle"
Concurs judeţean de matematică "Boris Capşa"

      

                       2008-2009

Simpozion internaţional "Creativitate şi Inovare în Educaţie", ediţia a II-a, mai

 

"Aplicaţii ale matematicii în practică" (sesiune de  referate ştiinţifice ale elevilor, ed. a III-a) – activitate la nivelul judeţului, sub egida Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, Filiala Rm. Sărat

 

Concurs judeţean de matematică în limba franceză "Math-Moiselle"
Concurs judeţean de matematică "Boris Capşa"
              2007-2008
Concurs judeţean de matematică în limba franceză "Math-Moiselle"

Concurs judeţean de matematică "Boris Capşa"

Decembrie - Seminar judeţean "Aplicaţii ale matematicii în practică", sub egida Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, Filiala Rm. Sărat - ediţia a II-a

 

Decembrie - Seminar judeţean "Multiculturalitatea la nivelul proiectelor şcolii:  GTP"

 

 

Octombrie - Seminar internaţional - "Ziua Mondială a Educaţiei - The Fight of Europe for Unity”

 

 

Mai  - Simpozion internaţional "Dimensiunea europeană a educaţiei din  şcoală ca rezultat al participării la proiecte internaţionale şi burse de formare continuă"    

 

              2006-2007

Decembrie - Seminar judeţean "Formarea continuă prin proiecte europene"

Decembrie - Seminar judeţean "Aplicaţii ale matematicii în practică, sub egida Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, Filiala Rm. Sărat - ediţia I

Martie - Simpozion naţional "Construcţia Europei - 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma"  - acordarea titlului onorific "Robert Schuman"

Martie - Seminar internaţional "Spring Day in Europe"

      2005-2006

Martie - Seminar judeţean "Europa este şi a noastră"

      2005

Octombrie - Simpozion internaţional "Să legăm Estul de Vest prin educaţie"

Martie - Seminar judeţean "Învăţarea prin proiecte" - asistent lingvistic Ann-Katrin Lange

    

Februarie - Seminar internaţional "Spring Day in Europe"

 

      2004
Septembrie - "Ziua Europeană a limbilor - Pack an extra language in your luggage"
Martie - Seminar internaţional "Spring Day in Europe"

    2003

Noiembrie - Seminar judeţean: "Săptămâna Comenius - Europa este şansa şi viitorul nostru"

Martie - Seminar internaţional "Spring Day in Europe"

      2002

Martie - Seminar judeţean pe probleme de mediu: "Water - share it!" 

      2001

Mai - Seminar judeţean pe probleme de mediu: "Ecological footprint" 

 

                      2011-2012

REZULTATELE CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ „ATHENAEUM” -EDIŢIA a II-a- 

-APRILIE 2012-