CUPRINS

Generalităţi

 1. Autorul
 2. Unităţile de competenţă
 3. Curriculum

 1. Strategii de comunicare
  1. Comunicarea
  2. Surse de informaţii
  3. Metode de comunicare
  4. Comunicare eficientă
  5. Evaluare competenţa 1
 2. Tehnici de comunicare orală
  1. Strategii de ascultare
  2. Comunicarea orală
  3. Argumentarea punctului de vedere
  4. Facilitarea unei comunicări eficiente
  5. Evaluare competenţa 2
 3. Raportul formal
  1. Selectarea informaţiilor
  2. Organizarea conţinutului
  3. Elaborarea unui raport
 4. Glosar